hudební poradenství

HUDEBNÍ INFORMAČNÍ SERVIS
poskytování aktuálních informací a kontaktů z české hudební scény

REALIZAČNÍ A ASISTENČNÍ SERVIS
- vypracování dramaturgie hudebních pořadů, festivalů, slavnostních koncertů a jiných produkcí s orchestrem a/nebo sborem
- pomoc s technickým a finančním zajištěním akcí
- pomoc při uzavírání uměleckých smluv

ODBORNÉ KOMERČNÍ SLUŽBY
- zpracování obchodních strategií pro organizace i jednotlivce v hudební oblasti
- zpracování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých podnikatelských záměrů
- zpracování restrukturalizačních a revitalizačních plánů pro hudební organizace
- konzultace a poradenství při uzavírání obchodních a/nebo uměleckých smluv
- vypracování odborných posudků na hudební díla a/nebo umělecká vystoupení